Co musisz wiedzieć o alimentach natychmiastowych?

Jeśli para podejmuje decyzję o rozwodzie, najbardziej odczuwają to dzieci.
Gdy tak się zdarzy, to najlepiej jeszcze przed rozwodem należy przedyskutować również temat przyszłych alimentów dla swoich dzieci.

Już za chwilę zaczną obowiązywać tzw. alimenty natychmiastowe, które przyniosą sporo korzyści dla przyszłych rozwodników.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o natychmiastowym świadczeniu alimentacyjnym

Program przyznawania samotnym rodzicom funduszy na utrzymanie dzieci i ich edukację to alimenty.

W sytuacji, gdy starasz się odnaleźć prawnika z doświadczeniem, który szybko pomoże Ci podczas walki o uzyskanie alimentów, po prostu wpisz w okienku przeglądarki internetowej frazę alimenty Kraków, Poznań bądź Łódź. Dzięki temu w kilka chwil odnajdziesz bardzo dobrych specjalistów, którzy udzielą pomocy w chwili tworzenia wniosków alimentacyjnych, procesu czy też dogłębnego analizowania w razie wystąpienia jakichkolwiek utrudnień.

Najnowsze przepisy mówią, że oczekiwanie na rozpatrzenie pozwu nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty, przeznaczonego do natychmiastowego wykonania. Takie alimenty są opcją dla osób, które nie starały się jeszcze o alimenty w dotychczasowej procedurze. Oczywiście powstanie nowych przepisów wciąż nie wyklucza możliwości otrzymania alimentów na obowiązujących wcześniej zasadach.

Alimenty natychmiastowe – jak można obliczyć wysokość przysługującego świadczenia?

Konkretna suma należnych alimentów będzie obliczana przy użyciu konkretnych algorytmów, a ich elementami będą: wysokość obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia i liczba dzieci na utrzymaniu.

Efektem tych rachunków, a tym samym kwotą należnych alimentów będzie pewna część tzw. kwoty przeliczeniowej, czyli dwukrotności wynagrodzenia podstawowego ustalonego na najbliższy rok dzielona na 2 oraz zeszłoroczny współczynnik dzietności.

Aby zrealizować wypłatę świadczenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania nakazowego alimentacyjnego. W tym przypadku wspomniane czynności sądowe rozpoczną się dopiero po złożeniu dokumentu z pozwem uzupełnionego wymaganym oświadczeniem osoby składającej pozew lub reprezentującej go osoby. Sąd zanim przyzna alimenty potrzebuje wielu danych, są wśród nich chociażby dane uwzględniające wydatki, dochody, ilość dzieci , a nawet poruszające temat niewywiązywania się z obowiązku opłacania alimentów przez pozwanego. Poza tym bardzo ważny jest też dokument z potwierdzeniem, że zainteresowani nie są w trakcie sprawy rozwodowej nie toczy się sprawa rozwodowa lub sprawa o separację.